لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Hwarang (The Poet Warrior Youth / 화랑 / 花郞)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
فارسی 화랑.Hwarang.Special.Episode.پیشنمایش(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E10(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E09(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E08(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E07(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E06(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E05(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E04(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E03(barcode)   Maryfall
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E02(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
فارسی 화랑.Hwarang.E01(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E10_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E09_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E08_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E07_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E06_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E05_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E04_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E03_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E02_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E01_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی Hwarang.Ep6   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
فارسی Hwarang.E10-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی Hwarang.E08-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی Hwarang.E07-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی Hwarang.E06-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی Hwarang.E05-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی Hwarang.E05.[MovieBan.xyz]   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
فارسی Hwarang.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی Hwarang.E04.sunflowermag.com   baharf2
مترجمان:فرزانه،فهیمه،زهرا ومریم.www.sunflowermag.com 
فارسی Hwarang.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی Hwarang.E03.sunflowermag.com   baharf2
مترجمان:فرزانه،فهیمه،مریم و زهرا.www.sunflowermag 
فارسی Hwarang.E02.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی Hwarang.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی Hwarang Special Episode پیشنمایش.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه، فهیمه، مریم و زهرا 
فارسی Hwarang Episode 10   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 09   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 08   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 07   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 06   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 05   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 04   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam 
فارسی Hwarang Episode 03   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 02   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang Episode 01   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
فارسی Hwarang E10.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E09.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهمیه؛ زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E08.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛فهیمه؛زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E07.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E06.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E05.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E02.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه، زهرا و مریم 
فارسی Hwarang E01.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
فارسی 01 [Hwarang] Han Dong Gun - Wherever That Place Is MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی “Hwarang” KBS2 drama series First Teaser   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam