لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15 (2016)   Harley_Quinn
SaVsa مترجم: ساره www.sunflowermag.com 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13   Harley_Quinn
www.sunflowermag.com مترجم: ساره 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.2016(asianopus.in)   N@aNa@
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V2(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V1(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.2016(asianopus.in)   m@hsa
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E09.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E07.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E06.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E03.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E02.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl 
فارسی 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E01.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E11(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E10(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E08(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E07(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir   
فارسی 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
فارسی 푸른 바다의 전설Tha.legend.of.the.blue.sea.E02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
فارسی 푸른 바다의 전설.the.Legend.of.the.Blue.Sea.E01(تیم پارادوکس)   PaRaDoX_TeaM
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
فارسی 이민호의 앞터V(LEE MIN HO's Early Interview)   Persian Dream Team
DoNyA - Mahsany @persiandreamteam  
فارسی The.Legend.Of.The.Blue.Sea.Ep5.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
فارسی THE.LEGEND.OF.THE.BLUE.SEA.EP3[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال مترجمان : بهار (BAHAR) فاطمه (@HAMED_ALV) و با همکاری تیم ترجمه ی مینیک 
فارسی The.Legend.Of.The.Blue.Sea.ep2.(Series.Maniac)   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک👌 ترجمه ی فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای. به جمع ما بپیوندید: tlgrm.me/Seriesmaniac 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep02.SeriesManiac.PersianSub   bia2korea
 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep01.SeriesManiac.PersianSub   bia2korea
 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.{SeriesManiac}.PerisanSub   Seriesmaniac
Series Maniac ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک برای دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای در کانال ما عضو بشید @SeriesManiac 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای با زیرنویس اختصاصی SeriesManiac.ir  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
زیرنویس فارسی قسمت 5 سریال افسانه ی دریای آبی به سایت سیتی سریال مراجعه فرمایید >> CITY3RIAL.IR مترجمین : بهار ، فاطمه ، مینیک 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RiAL.IR مترجمین : بهار _ فاطمه _تیم مینیک  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.(BARCODE)   Anonymous
@barcodesubtitle 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.(SeriesManiac)   Seriesmaniac
ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک SeriesManiac.ir 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01_E02   solaris2
دانلود سریال های دیگر در :: mrmoviez.net 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXTp   poom
نخسه هماهنگ زیرنویس 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01 [STARDRAMA.IR , CITY3ERIAL.IR]   stardrama
دانلود فیلم و سریال کره ای به روز با زیرنویس فارسی STARDRAMA.IR CIY3ERIAL.IR 
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E06   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E05   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E04   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E03   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E02   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E01   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
فارسی The legend og the blue sea ep 01   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال و ستاره دراما CITY3RIAL.IR STAR DRAMA.IR مترجمین : بهاره _ فاطمه _ مهدی  
فارسی The Legend of The Blue Sea.E07   Anonymous
@barcodesubtitle 
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 18   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 17   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 16   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 15   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam 
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 14   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 13   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 12   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 11   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 10   Persian Dream Team
Sofy - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 09   Persian Dream Team
Nasrin - Sofy @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 08   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 07   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 06   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 05   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 04   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 03   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 02 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 02   Persian Dream Team
Rasselas - Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Edit   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی The Legend of the Blue Sea Episode 01   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی THE LEGEND OF THE BLUE SEA EP 2   FILM2DL.IN
زیرنویس اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RIAL.IR مترجمین : بهاره فاظمه هانیه مهدی و همکاری با سایت استاردراما 
فارسی T.L.O.T.S.E02(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
فارسی SunFlowermaG.Teaser3   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com  
فارسی SunFlowermaG.Teaser2   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
فارسی SunFlowermaG.Teaser1   Mahboobeh
این سریال با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
فارسی SunFlowermaG.E18   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E17   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermag.E16   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E14   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E12   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ مترجمین این قسمت : محبوبه، ساره 
فارسی SunFlowermaG.E11   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E10   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E08   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E07   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E06   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E05   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی SunFlowermaG.E04   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
فارسی SunFlowermaG.E03   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
فارسی SunFlowermaG.E02   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
فارسی SunFlowermaG.E01   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com نسخه ی کامل شده 
فارسی SunFlowermaG.09   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
فارسی minho_v.live.[seouldl.ir]   seouldl.in
مصاحبه مینهو | راجب این درام هم توشه مترجمین: سحر ، سروناز ، سمیه کانال تلگرام: @minozminho1987 سایت دانلود فیلم و سریال: seouldl.ir 
فارسی Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.3   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
فارسی Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.2   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
فارسی Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.1   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید 
فارسی 08 [The Legend of the Blue Sea] Coffee Boy - Would I Do This MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 07 [The Legend of the Blue Sea] Ken (VIXX) - Fool MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 06 [The Legend of the Blue Sea] Lee Sun Hee - Wind Flower MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 05 [The Legend of the Blue Sea] Sung Si Kyung - Someday, Somewhere MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 04 [The Legend of the Blue Sea] Ha Hyun Woo - Shy Boy MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 03 [The Legend of the Blue Sea] Jung Yup - Lean On You MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
فارسی 02 [The Legend of the Blue Sea] Yoon Mirae - A World That Is You MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam  
فارسی 01 [The Legend of the Blue Sea] LYn - Love Story MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam